Durga Mangalacharan


Prayer for Ma Durga

Durga Mangalacharan Text - English (click to expand/collapse)

singhasthaa shashishekharaa marakata prakhyaishchatur bhirbhujaih
shankham chakradhanuh sharaanshcha dadhatee netraistribhih shobhitaa |
aamuktaangadahaara kankanna rannatkaamcheerannannoopuraa
durgaa durgati haarinni bhavatu no ratnollasatkunndala ||1||

ghanntaashoolahalaani shankhamusale chakram dhanuh saayakam
hastaabjairdadhateem ghanaantavilasachchheetaam-shutulyaprabhaam |
gaureedehasamudbhavaam trijagataamaadhaarabhootaam maha-
poorvaamatrasarasvateemanubhaje shumbhaadidaityaardineem ||2||

kalhaarotpalanaagakesarasaro-jaakhyaavaleemaalatee
malleekairavaketakaadikusumai raktaashvamaaraadibhih |
pushpairmaalyabharenna vai surabhinnaa naanaarasastrotasaa
taamraambhojanivaasinim bhagavateem shreechanndikaam poojaye ||3||

viddyuddaamasamaprabhaam mrigapati skandhasthitaam bheeshannaam
kanyaabhih-karavaala kheta vilasaddhastaabhiraa sevitaam |
hastaishchakragadaasi kheta vishikhaamshachaapam gunnam tarjaneem
vibhraannaamanalaatmikaam shashidharaam durgaam trinetraam bhaje ||4||


Durga Mangalacharan Text - Hindi (click to expand/collapse)

दुर्गा मंगलाचरण

सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजै:
शंखं चक्रधनु:शरांश्च दधती नेत्रैस्त्रिभि: शोभिता ॥
आमुक्तांगदहारकंकणरणत्कांचीरणन्नूपुरा
दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला ॥१॥

घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् ॥
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा-
पूर्वामत्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॥२॥

कल्हारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती
मल्लीकैरवकेतकादिकुसुमै रक्ताश्वमारादिभिः ॥
पुष्पैर्माल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्त्रोतसा
ताम्राम्भोजनिवासिनिं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये ॥३॥

विद्द्युद्दामसमप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां
कन्याभिःकरवाल खेट विलसद्धस्ताभिरा सेविताम्‌ ॥
हस्तैश्चक्रगदासि खेट विशिखांशचापं गुणं तर्जनीं
विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॥४॥